AKAKOR – podziemne miasto bogów, czy było schronieniem dla 2000 niemieckich żołnierzy?

0