Asteroida JF1 2019 na kursie kolizyjnym z Ziemią. Czy 06.05.2022 r. dojdzie do kataklizmu?

0