Systemy informatyczne to niezwykle zaawansowane oprogramowania, które w wielu wypadkach umożliwiają przedsiębiorstwom efektywną i wydajną pracę. Niemniej jednak nie da się ukryć, że każda infrastruktura IT, mimo swojej skomplikowanej budowy stale narażona jest na różnorodne zagrożenia. W tym wypadku kompleksowa ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych organizacji poprzez sprawdzenie procedur i polityk zabezpieczeń staje się rzeczą niezbędną. Właśnie w tym celu przeprowadza się audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Chyba nikogo nie dziwi już fakt, że w obecnych czasach, to właśnie pełna infrastruktura IT jest elementem niezbędnym, by przedsiębiorstwa mogły poprawnie prosperować i utrzymać swoją płynność biznesową. W tego typu infrastrukturze najczęściej gromadzi się wiele różnych danych, a co najważniejsze, to właśnie one stanowią kluczowe zasoby biznesowe w wielu firmach. Niestety, trzeba sobie jasno powiedzieć, że sprawę z ważności tych danych zdają sobie również hakerzy, dla których infrastruktura IT przedsiębiorstw stała się głównym celem ataku. Zapewnienie więc cyberbezpieczeństwa powinno być priorytetem, a w tym celu właśnie przeprowadza się audyt infrastruktury IT. Dzięki szeregowi działań podejmowanych podczas tego procesu można nie tylko poznać aktualny stan zabezpieczeń informacji, ale także całej infrastruktury informatycznej, sieci LAN/WAN, a także innych zasobów technologicznych. Co więcej audyty ten pozwoli na szybkie i skuteczne znalezienie błędów w oprogramowaniu, które jest zainstalowane na firmowym komputerze. Jak wyraźnie wskazuje Piotr Tamulewicz z SEBITU–  firmy specjalizującej się w audytach bezpieczeństwa infrastruktury IT, błędy oprogramowania często odprowadzają do obniżenia nie tylko wydajności komputera, ale również i bezpieczeństwa danych na nim przechowywanych. Mówiąc więc najprościej, to audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT polega głównie na zebraniu informacji o tak zwanych danych wrażliwych, które mogłyby doprowadzić do włamania. Kolejno dane pozwalają w odpowiedni sposób zabezpieczyć infrastrukturę IT przedsiębiorstwa przed atakami, a także podnieść wydajność jej poszczególnych elementów. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT jest również niezwykle skuteczny w zapobieganiu zagrożeniom, które są nieodłącznie związane z obecnością złośliwego oprogramowania w Internecie.

Jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Nie bez powodu wiele firm, coraz częściej decyduje się na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT. Wystarczy bowiem spojrzeć na następujące korzyści tego procesu:

  • obiektywna i rzetelna ocena poziomu bezpieczeństwa systemów- jest ona nieodłącznie związana z rekomendacjami odnośnie zwiększenia parametrów bezpieczeństwa IT. Przeczytaj też o zagrożeniach jakie czyhają na infrastrukturę IT, by samodzielnie ocenić korzyści płynące z audytu!
  • wykrycie oraz usunięcie luk bezpieczeństwa-  usunięcie krytycznych uszczerbków bezpieczeństwa znacznie zmniejsza ryzyko ataku hakerskiego, czyli potencjalnych strat, które może odnieść firma w wyniku utraty danych.
  • zabezpieczenie przed utratą danych- a raczej przed ich srogimi konsekwencjami w postaci nawet kar pieniężnych czy strat wizerunkowych.
  • poprawa wydajności i utrzymania infrastruktury IT- to z kolei znacznie zwiększy wydajność i efektywność pracy w firmie.

Jak przeprowadza się audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT w przedsiębiorstwie jest procesem wieloetapowym i składa się z:

  • konsultacji- wówczas specjaliści omawiają zakres audytu systemów informatycznych a także aplikacji. Przeczytaj artykuł o testach penetracyjnych aplikacji, które zagwarantują jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.
  • audyt bezpieczeństwa na terenie firmy lub zdalnie- w umówionym terminie specjaliści rozpoczynają testowanie całej infrastruktury IT oraz sprawdzają sprzęt.
  • analiza i ocena zagrożeń przy jednoczesnym wyznaczeniu priorytetu naprawy- specjaliści opisują wykryte luki w bezpieczeństwie, a także rekomendują procesy naprawcze, wraz z jasno określonym działaniem priorytetowym.
  • przekazanie raportu- firma dostaje do wglądu opis przebiegu audytu, a w nim przedstawione są znalezione luki w bezpieczeństwie i problemy z wydajnością, a także zakres sugerowanych działań.
  • pomoc w zastosowaniu rekomendacji z audytu- specjaliści działają również po wykonaniu audytu, pomagając wyeliminować problemy z bezpieczeństwem i umocnić jego ogólny poziom w odniesieniu do infrastruktury IT.

Ile trwa audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Czas trwania audytu jest ściśle uzależniony od wielkości i stopnia zaawansowania infrastruktury IT. Tak naprawdę może on trwać od 2 do nawet 4 tygodni. Niemniej jednak audyty przeprowadzane w siedzibach firm zwykle zajmują od 1 do 3 dni. Jak więc widać nie jest to zbyt długi okres czasu, a audyt ten dostarcza najważniejszych informacji odnośnie problemów z bezpieczeństwem i wydajnością infrastruktury IT, a także sugeruje rozwiązania, mające na celu rozwiązanie znalezionych uchybień. Dzięki niemu przedsiębiorstwo będzie mogło cieszyć się w pełni efektywną oraz maksymalnie bezpieczną infrastrukturą IT, która nie narazi go na straty finansowe lub konsekwencje wizerunkowe.

Dostawca rozwiązań IT - Sebitu