Czasy rozliczenia, zafałszowana modlitwa – jak blisko leży prawda?

0