Dobry sen może odgrywać rolę we wspieraniu serca i ogólnego zdrowia – a może nawet w tym, jak długo żyjesz – wynika z nowych badań przedstawionych na dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology wraz ze Światowym Kongresem Kardiologicznym. Badanie wykazało, że młodzi ludzie, którzy mają korzystniejsze nawyki dotyczące snu, są stopniowo mniej narażeni na przedwczesną śmierć. Co więcej, dane sugerują, że około 8% zgonów z jakiejkolwiek przyczyny można przypisać złym wzorcom snu.

„Widzieliśmy wyraźną relację dawka snu-odpowiedź, więc im więcej korzystnych czynników ktoś ma w zakresie posiadania wyższej jakości snu, mają również stopniowe obniżenie wszystkich przyczyn i śmiertelności sercowo-naczyniowej”, powiedział Frank Qian, MD, lekarz rezydent medycyny wewnętrznej w Beth Israel Deaconess

Medical Center, clinical fellow w medycynie na Harvard Medical School i współautor badania. „Myślę, że te ustalenia podkreślają, że samo uzyskanie wystarczającej liczby godzin snu nie jest wystarczające. Naprawdę trzeba mieć spokojny sen i nie mieć większych problemów z zasypianiem i utrzymaniem snu.”

Do swojej analizy Qian i zespół włączyli dane od 172 321 osób (średnia wieku 50 lat i 54% kobiet), które uczestniczyły w National Health Interview Survey w latach 2013-2018. Badanie to jest przeprowadzane co roku przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i National Center for Health Statistics, aby pomóc zmierzyć stan zdrowia populacji Stanów Zjednoczonych i zawiera pytania dotyczące snu i nawyków związanych ze snem. Qian powiedział, że jest to pierwsze badanie, w którym wykorzystano reprezentatywną populację kraju, aby sprawdzić, jak kilka zachowań związanych ze snem, a nie tylko długość snu, może wpłynąć na oczekiwaną długość życia.

Ponieważ badacze byli w stanie połączyć uczestników z zapisami Narodowego Indeksu Śmierci (do 31 grudnia 2019 r.), Mogli zbadać związek między indywidualnymi i połączonymi czynnikami snu a śmiertelnością z wszystkich przyczyn i specyficzną przyczyną. Uczestnicy byli śledzeni przez medianę 4,3 roku, w którym to czasie zmarło 8 681 osób. Spośród tych zgonów 2 610 zgonów (30%) było spowodowanych chorobą sercowo-naczyniową, 2 052 (24%) było spowodowane rakiem, a 4 019 (46%) było spowodowane innymi przyczynami.

Badacze ocenili różnymi czynnikami jakość snu przy użyciu niskiego ryzyka snu. Wynik stworzyli na podstawie odpowiedzi zebranych w ramach badania. Czynniki obejmowały: 1) idealny czas trwania snu od siedmiu do ośmiu godzin w nocy; 2) trudności z zasypianiem nie więcej niż dwa razy w tygodniu; 3) trudności z utrzymaniem snu nie więcej niż dwa razy w tygodniu; 4) nieużywanie żadnych leków na sen; i 5) uczucie dobrego wypoczynku po przebudzeniu co najmniej pięć dni w tygodniu. Każdemu czynnikowi przypisano zero lub jeden punkt, dla maksymalnie pięciu punktów, co wskazywało na najwyższą jakość snu.

„Jeśli ludzie mają wszystkie te idealne zachowania związane ze snem, mają większe szanse na dłuższe życie” – powiedział Qian. „Więc jeśli możemy poprawić sen ogólnie, a identyfikacja zaburzeń snu jest szczególnie ważna, możemy być w stanie zapobiec niektórym przedwczesnej śmierci”.

W przypadku analizy, naukowcy kontrolowali inne czynniki, które mogły zwiększyć ryzyko śmierci, w tym niższy status socjoekonomiczny, palenie i spożywanie alkoholu oraz inne warunki medyczne. W porównaniu z osobami, które miały od zera do jednego korzystnego czynnika snu, ci, którzy mieli wszystkie pięć, byli o 30% mniej narażeni na śmierć z jakiegokolwiek powodu, 21% mniej narażeni na śmierć z powodu choroby sercowo-naczyniowej, 19% mniej narażeni na śmierć z powodu raka i 40% mniej narażeni na śmierć z przyczyn innych niż choroba serca lub raka. Qian powiedział, że te inne zgony są prawdopodobnie spowodowane wypadkami, infekcjami lub chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak demencja i choroba Parkinsona, ale potrzeba do tego więcej badań.

Wśród mężczyzn i kobiet, którzy zgłosili posiadanie wszystkich pięciu środków jakości snu, oczekiwana długość życia była o 4,7 roku większa dla mężczyzn i 2,4 roku większa dla kobiet w porównaniu z tymi, którzy nie mieli żadnego lub tylko jeden z pięciu korzystnych elementów snu o niskim ryzyku. Potrzeba więcej badań, aby ustalić, dlaczego mężczyźni ze wszystkimi pięcioma czynnikami snu niskiego ryzyka mieli dwukrotnie większą oczekiwaną długość życia w porównaniu z kobietami, które miały taką samą jakość snu.

„Nawet w młodym wieku, jeśli ludzie mogą rozwijać te dobre nawyki snu, aby uzyskać wystarczającą ilość snu, upewniając się, że śpią bez zbyt wielu rozpraszaczy i mają dobrą higienę snu ogólnie, może to znacznie wpłynąć na ich ogólne, długoterminowe zdrowie”, powiedział Qian, dodając, że dla obecnej analizy oszacowali zyski w oczekiwanej długości życia począwszy od 30 roku życia, ale model może również być stosowany do przewidywania zysków w starszym wieku. „Ważne jest, aby młodsi ludzie zrozumieli, że wiele zachowań zdrowotnych kumuluje się w czasie. Tak jak lubimy mówić, że 'nigdy nie jest za późno na ćwiczenia czy rzucenie palenia’, tak samo nigdy nie jest za wcześnie. I powinniśmy częściej rozmawiać o śnie i oceniać go”.

O te nawyki dotyczące snu można łatwo zapytać podczas spotkań klinicznych, a badacze mają nadzieję, że pacjenci i klinicyści zaczną rozmawiać o śnie w ramach ogólnej oceny stanu zdrowia i planowania zarządzania chorobą.

Przyszłe badania są potrzebne, aby zrozumieć, jak te zyski w długości życia mogą być kontynuowane w miarę starzenia się ludzi, a także aby dalej badać różnice między płciami, które zostały zaobserwowane.

Poprzednie badania wykazały, że zbyt mała lub zbyt duża ilość snu może negatywnie wpływać na serce. Powszechnie mówi się również o tym, że bezdech senny, zaburzenie snu, które powoduje, że ktoś przerywa lub zatrzymuje oddychanie podczas snu, może prowadzić do wielu chorób serca, w tym wysokiego ciśnienia krwi, migotania przedsionków i ataków serca.

Źródło: American College of Cardiology.