G42, czołowa grupa holdingowa w dziedzinie technologii z siedzibą w ZEA, ogłosiła partnerstwo z OpenAI, firmą zajmującą się badaniami i wdrażaniem SI, twórcą ChatGPT, aby dostarczać przełomowe rozwiązania SI na rynek ZEA i regionu.

Partnerstwo będzie się skupiać na wykorzystaniu modeli generatywnej sztucznej inteligencji w dziedzinach, w których G42 dysponuje dużą wiedzą specjalistyczną, między innymi w usługach finansowych, energetyce, opiece zdrowotnej i usługach publicznych. OpenAI będzie współpracować z G42 nad przyspieszeniem procesu opracowywania rozwiązań, umożliwiając organizacjom maksymalne wykorzystanie mocy generatywnej SI w konkretnych zastosowaniach.

Za pośrednictwem rozwiązań stworzonych przez G42 organizacje w ZEA i regionie będą mogły uprościć proces włączania tych zaawansowanych możliwości SI w ich środowiska firmowe, uwalniając potencjał modeli OpenAI.

Aby rozszerzyć ich działanie na cały region, konieczne jest stworzenie znacznej infrastruktury przygotowanej pod SI. G42 za priorytet obierze wykorzystanie swoich rozległych możliwości w zakresie infrastruktury SI do wspierania wnioskowania w ramach OpenAI na poziomie lokalnym i regionalnym w centrach danych Microsoft Azure.

Komentując zawarcie partnerstwa Peng Xiao, dyrektor generalny grupy, powiedział: „Głównym punktem naszej misji jest stosowanie SI do wprowadzania zmian na lepsze, napędzania innowacji i postępu. Nasza współpraca z OpenAI wykracza poza synergię technologiczną i stanowi połączenie wartości i wizji. Cieszymy się, że możemy dołączyć do OpenAI na drodze do kształtowania przyszłości, w której SI przynosi korzyści całej ludzkości”.

Sam Altman, współzałożyciel i dyrektor generalny OpenAI, stwierdził: „Nasze partnerstwo z G42 jest istotnym zobowiązaniem do dalszego wykorzystania przełomowych możliwości SI. Korzystając z wiedzy fachowej G42 w branży, planujemy wyposażyć przedsiębiorstwa i społeczności w skuteczne rozwiązania dostosowane do regionalnych niuansów. Ta współpraca stanowi podstawę sprawiedliwego rozwoju generatywnej SI na świecie”.

Obydwie organizacje będą kontynuować badanie sposobów na przyspieszenie innowacji i wdrażania generatywnej SI na skalę globalną.

Działania G42 w zakresie generatywnej SI są obecnie prezentowane w pełni podczas targów GITEX Global w Dubaju, gdzie spółki portfelowe G42 prezentują bogatą ofertę obejmującą wiele sektorów. 

Źródło: G42