Urząd Zamówień Publicznych podał, że Grape Solutions wygrało przetarg na administrowanie systemami opartymi na języku javascript ogłoszony przez Narodowy Bank Węgier w grudniu 2021 r. Zamówienie przewiduje pięcioletni program współpracy operacyjnej.

W ramach unijnego postępowania o udzielenie zamówienia Grape Solutions zawarło z Narodowym Bankiem Węgier sześćdziesięciomiesięczną umowę ramową o dostawę usług IT. Jako zwycięzca przetargu zatytułowanego „Wsparcie dla systemów opartych na języku javascript”, począwszy od 30 kwietnia 2022 r. Grape Solutions będzie zapewniać Narodowemu Bankowi Węgier usługi z zakresu opracowania i przekazania do eksploatacji oprogramowania do systemów opartych na środowisku Microsoft oraz Java, które umożliwią wdrożenie, konserwację, administrowanie i eksploatowanie produktów opartych na języku javascript oraz usług danych (KBF/393/2021).

Grape Solutions będzie odpowiadać za zapewnienie ciągłego wsparcia dla systemów Narodowego Banku Węgier opartych na języku java, zindywidualizowanego wsparcia operacyjnego oraz, fakultatywnie, wsparcia ad hoc w zakresie oprogramowania (wdrażanie nowych potrzeb w miarę ich pojawiania się, np. rozbudowa istniejącego systemu lub opracowanie, zmodyfikowanie lub zintegrowanie nowych usług z tym systemem lub z innymi systemami IT).

„Jesteśmy dumni z faktu, że przez kolejne pięć lat zagraniczny dział Grape Solutions będzie nadzorował niezakłóconą pracę systemów Narodowego Banku Węgier opartych na języku java; jest to wyjątkowy kamień milowy w historii naszej spółki. O nawiązaniu współpracy z Narodowym Bankiem Węgier zdecydowało nasze 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania oprogramowania” – powiedział Szilárd Széll, prezes Grape Solutions Plc.

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (Government Procurement Agreement, GPA).

Źródło: Grape Solutions Plc.