Grupa „Phoenix III” – w ciągu kilku lat wysłali w czasie około 10.000 ludzi. Montauk.

0