Hipotetyczne gwiazdy. Od obiektu „Thorne-Żytkow” do gwiazdy preonowej

0