Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców treści historycznych Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki powołał do życia Biuro Nowych Technologii. Misją tego biura jest wdrożenie rozwiązań, których celem jest prezentacja treści historycznych w nowej, cyfrowej odsłonie. Gogle VR, wirtualna rzeczywistość, zaawansowane cyfrowo bazy wiedzy, to główna oś działań nowego Biura. Z inicjatywy Biura Nowych Technologii, IPN bierze udział w największym hackatonie w Europie HackYeah 2021, odbywającym się w dniach 10-12 grudnia 2021 roku w katowickim Spodku.

Głównym celem konkursu finansowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach HackYeah 2021 jest przygotowanie propozycji rozwiązania technicznego i koncepcji merytorycznej serwisu internetowego będącego hubem informacyjnym dla publicznie dostępnych zasobów danych Instytutu Pamięci Narodowej. IPN zależy na stworzeniu rozwiązania będącego z jednej strony platformą integracyjną z multiwyszukiwarką dla publicznie dostępnych zbiorów danych udostępnianych online, z drugiej zaś platformą badawczą zarówno dla użytkowników rozwiązania jak i dla IPN.

Wspólnie z uczestnikami HackYeah 2021 chcemy stworzyć zaawansowaną bazą wiedzy o najnowszej historii Polski, wykorzystywaną przez uczniów, nauczycieli, studentów, a także przez wszystkich pasjonatów historii.

Projekty będą oceniane przez jurorów z IPN, zajmujących się na co dzień informatyką i humanistyką cyfrową. Pula nagród oferowana przez IPN to 60 tys. złotych dla zwycięzców konkursu.

Więcej o zasadach konkursu: https://hackyeah.pl/wp-content/uploads/2021/12/IPN-KNOWLEDGE-ORIENTED-SEARCH-ENGINE-ALGORITHM.pdf

Czy historia może być żywa? Czy historia może być ciekawa albo intrygująca? Historia kojarzy się zazwyczaj z zakurzonymi książkami wypełnionymi datami, faktami i nazwiskami rozmaitych postaci. Historia kojarzy się także ze stosami dokumentów, pożółkłych kartek zapisanych naszą przeszłością. To wszystko prawda, ale historia to także dane, wiele danych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, powiązanych i niepowiązanych. Petabajty danych.

Dzisiejsza historia to także systemy informatyczne, bazy danych i portale internetowe, gdzie pracujący najczęściej w tandemie historycy i informatycy zbierają, analizują i udostępniają użytkownikom rozmaite dane. Trudno sobie obecnie wyobrazić badania historyczne bez korzystania z rozwiązań oferowanych przez rynek IT. Nie chodzi tu bynajmniej o proste aplikacje do edycji tekstów czy przygotowywania prezentacji na konferencje, ale o rozbudowane systemy informatyczne wykorzystujące najnowsze rozwiązania techniczne, w tym sztuczną inteligencję.

Zaawansowane narzędzia informatyczne, pomagają historykom w analizie danych, a tym samym w interpretacji wydarzeń z naszej przeszłości, pomagają zrozumieć lepiej i pełniej.

Problem polega na tym, że danych ciągle przyrasta, dla przykładu: jednostronicowy dokument wytworzony 300 lat temu jest opisywany w kilkudziesięciu polach rekordu bazy danych, robione jest jego zdjęcie bądź skan, który także jest opisywany. Odnotowujemy jego cechy zewnętrzne i wewnętrzne, treść, czas powstania, informacje o wytwórcy i odbiorcy. Im historia bardziej nam bliska, tych danych gromadzimy więcej, a tym samym mamy większy problem z zapanowaniem nad nimi. Stąd potrzeba opracowania zaawansowanych narzędzi do zarządzania petabjtami danych opisującymi fascynującą polską historię.