Incydent w wiosce Kersey – Retrognicja i przemieszczenie się w czasie.

0