• Celem tej strategicznej inwestycji jest wzmocnienie pozycji Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako międzynarodowego centrum SI oraz umożliwienie partnerom i klientom wprowadzania innowacji i rozwoju.
  • • Spółki G42 i Microsoft nawiążą współpracę w celu zapewnienia, że korzyści płynące z bezpiecznych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję i możliwości chmury są odpowiedzialnie udostępniane rozwijającym się gospodarkom na całym świecie.
  • • Wiceprezes i prezes firmy Microsoft, Brad Smith, dołączy do zarządu G42.
  • • Obie spółki będą uczestniczyć w utworzeniu funduszu o wartości 1 miliarda dolarów z przeznaczeniem dla twórców oprogramowania.
  • • Podpisana umowa obejmuje pierwsze w swoim rodzaju międzyrządowe porozumienie o zabezpieczeniu, w którym obie strony zobowiązują się do przestrzegania pionierskich światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony SI.

ABU ZABI, ZEA i DALLAS, 16 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ — Spółka G42, wiodący holding technologiczny specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji (SI) z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz koncern Microsoft poinformowały dziś o dokonaniu przez Microsoft strategicznej inwestycji w spółkę G42 o wartości 1,5 mld USD. Zrealizowane wsparcie pogłębi współpracę obu firm na rzecz wprowadzania najnowszych technologii i inicjatyw Microsoft w zakresie SI w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wielu innych krajach na całym świecie. W ramach tej rozbudowanej współpracy Brad Smith, wiceprezes i prezes Microsoft, oficjalnie zasiądzie w zarządzie G42.

Dzięki rozszerzonej współpracy organizacje różnej wielkości na nowych rynkach będą mogły wykorzystać zalety SI i chmury, jednocześnie zyskując pewność, że wdrażają SI zgodnie z wiodącymi na świecie standardami bezpieczeństwa i ochrony.

Czerpiąc z wieloletniej współpracy obu organizacji w zakresie technologii sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej, inwestycja Microsoftu przyczynia się do pogłębienia wzajemnego zaangażowania w to strategiczne partnerstwo. G42 zamierza uruchamiać swoje aplikacje i usługi SI na platformie Microsoft Azure i współpracować w celu oferowania zaawansowanych rozwiązań SI klientom z międzynarodowego sektora publicznego i największym przedsiębiorstwom. G42 i Microsoft będą także współpracować na rzecz udostępnienia zaawansowanej SI i infrastruktury cyfrowej w krajach Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Afryki, umożliwiając tym regionom sprawiedliwy dostęp do usług w celu rozwiązania ważnych problemów administracyjnych i biznesowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i prywatności.

Szejk Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, prezes G42, powiedział:

„Inwestycja spółki Microsoft w G42 stanowi kluczowy moment w procesie rozwoju i innowacji naszej firmy, oznaczając strategiczne dostosowanie wizji i realizacji między obiema organizacjami. Jest to dowód na istnienie wspólnych wartości i dążeń do postępu, wspierając jeszcze powszechniejszą kooperację i synergię na całym świecie”. 

Współpraca obejmie również inwestycje w wysokości 1 miliarda dolarów w fundusz rozwojowy dla programistów, co przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanej i zróżnicowanej siły roboczej w zakresie SI oraz puli uzdolnionych pracowników, którzy będą wspierać innowacje i konkurencyjność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w całym regionie.  

„Obie współpracujące ze sobą spółki będą prowadzić działalność nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także w celu dostarczenia sztucznej inteligencji oraz cyfrowej infrastruktury i usług do krajów, które nie są wystarczająco rozwinięte” – powiedział Brad Smith, wiceprezes i prezes Microsoft. „We współpracy z rządami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych zamierzamy połączyć światowej klasy technologię z wiodącymi na świecie standardami bezpiecznej, godnej zaufania i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji”.

Porozumienie o współpracy handlowej jest poparte zobowiązaniami wobec obu rządów w ramach pierwszej w swoim rodzaju umowy o stosowaniu światowej klasy najlepszych praktyk w celu zagwarantowania bezpiecznego, zaufanego i odpowiedzialnego rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. Microsoft i G42 podejmą ścisłą współpracę i podniosą poziom bezpieczeństwa i zgodności ich wspólnej międzynarodowej infrastruktury. Oba przedsiębiorstwa zobowiązały się do przestrzegania amerykańskich i międzynarodowych przepisów i uregulowań dotyczących handlu, bezpieczeństwa, odpowiedzialnej SI oraz uczciwości biznesowej. Działania w tym zakresie reguluje szczegółowa międzyrządowa umowa o poświadczeniu wiarygodności (IGAA) pomiędzy G42 i Microsoft, która została opracowana w ścisłej współpracy z rządami ZEA i USA.

Peng Xiao, dyrektor generalny grupy G42, oświadczył:

„Poprzez strategiczne inwestycje firmy Microsoft, kontynuujemy naszą misję dostarczania najnowocześniejszych technologii SI na szeroką skalę. Takie partnerstwo znacznie zwiększa obecność na rynku międzynarodowym, pozwalając połączyć unikalne możliwości G42 w zakresie sztucznej inteligencji z solidną ogólnoświatową infrastrukturą Microsoft. Łącząc siły, nie tylko poszerzamy nasze horyzonty operacyjne, ale także wyznaczamy nowe standardy branżowe w zakresie innowacji”.

Samer Abu-Ltaif, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes Microsoft na Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, dodał:

„Inwestycja w G42 jest potwierdzeniem kwitnącego i dynamicznego krajobrazu technologicznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całym regionie. Nasze strategiczne porozumienie umożliwi stworzenie nowych możliwości dla klientów i partnerów, przyspieszy innowacje i pobudzi wzrost gospodarczy. Wykorzystując potencjał chmury i sztucznej inteligencji, G42 wprowadzi najnowocześniejsze technologie, które umożliwią krajom i rynkom realizację ich cyfrowych zamierzeń”.

Na przestrzeni ostatniego roku współpraca pomiędzy G42 i Microsoft rozrosła się za sprawą licznych przełomowych wydarzeń. Obejmują one wspólny plan ogłoszony w kwietniu 2023 r., mający na celu opracowanie rozwiązań SI dostosowanych do potrzeb sektora publicznego i przemysłu, wykorzystujących rozległy ekosystem partnerów Microsoft i możliwości chmury. We wrześniu 2023 r. wspomniane przedsiębiorstwa przystąpiły do umowy mającej na celu wprowadzenie suwerennych ofert w chmurze i współpracę nad uwolnieniem potencjału zaawansowanych możliwości SI na platformie chmury publicznej Azure. Wreszcie, w listopadzie 2023 r. Microsoft oficjalnie poinformował o dostępności modelu języka arabskiego Jais Arabic Large Language Model autorstwa G42 w nowej ofercie Azure AI Cloud Model-as-a-Service.

Źródło: G42