Po ogłoszeniu pozytywnych wyników wstępnych badań porównawczych nerek perfudowanych płynami NanOX 10 i NanOX 20 z obecnym standardem stosowanym w transplantologii, NanoGroup S.A. rozpoczęła kolejny etap badań na drodze do wprowadzenia swojego rozwiązania na rynek. Badania, które wystartowały 6 lutego potrwają ok. 6 tygodni.

Celem prowadzonego przez NanoGroup projektu OrganFarm jest wdrożenie nowego systemu pozaustrojowego przechowywania organów, który pozwoli wydłużyć możliwy okres przechowywania organów do przeszczepienia. Po zakończonych sukcesem badaniach prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Macieja Kosieradzkiego i dr. hab. n. med. Piotra Domagały z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, NanoGroup S.A. przeszła do kolejnego etapu prac nad swoim systemem.

Celem zaprojektowanego badania jest odzwierciedlenie jednej z występujących w praktyce transplantologicznej sytuacji związanej z pobieraniem i przechowywaniem organu do przeszczepienia. Symulacja zakłada niekontrolowane zatrzymanie krążenia u dawcy w warunkach pozaszpitalnych – przybycie zespołu ratownictwa medycznego przed upływem 30 minut, podjęcie resuscytacji z przywróceniem krążenia na niskim poziomie, a po podjęciu decyzji o jej zakończeniu podjęcie decyzji o pobraniu organu do przeszczepienia. W takim scenariuszu czas na przeszczepienie organu jest bardzo krótki z powodu ograniczeń związanych z możliwością przechowywania takiego organu. Właśnie nad możliwością wydłużenia tego czasu pracuje NanoGroup S.A.

Na czym będzie polegać weryfikacja skuteczności płynów NanOX? W ramach badań wykonane zostaną 4 perfuzje świńskich nerek. Zostaną one podzielone na 2 grupy: 2 nerki poddane będą procesowi perfuzji płynem NanOX 10 w warunkach subnormotermii (25 st. C), a 2 kolejne procesowi perfuzji płynem NanOX 20 w warunkach normotermii (37 st. C). Każdy z procesów perfuzji trwać będzie około 30 godz.

Po tym czasie wszystkie nerki zostaną poddane procesowi reperfuzji wzbogaconym w albuminę buforem Krebsa-Henseleita. Ma to na celu symulację sytuacji wszczepienia organu biorcy. W ramach badania perfuzji nerki pobierane będą próbki płynu perfuzyjnego w celu wykonania szczegółowej analizy biochemicznej oraz analizy metabolomicznej i proteomicznej pobranych preparatów.

„Dzięki dotychczas przeprowadzonym badaniom nad naszym systemem do przechowywania organów mamy naukowe potwierdzenie, że jesteśmy na dobrej drodze do znacznej poprawy przeżywalności organów i możliwości ich dalszego wykorzystania do przeszczepienia w porównaniu z płynami obecnie dostępnymi na rynku. Cieszę się, że możemy ogłosić rozpoczęcie kolejnego etapu badań, którego oczekiwany pozytywny rezultat będzie kolejnym istotnym krokiem na drodze do wprowadzenia naszej technologii na rynek. Przed nami oczywiście kolejne badania, które mają na celu weryfikację skuteczności naszej technologii w różnych symulacjach. Widzimy w niej duży potencjał i z niecierpliwością czekamy na wyniki prowadzonych prac badawczych”- komentuje Piotr Mierzejewski, wiceprezes zarządu NanoGroup S.A.

Źródło: NanoGroup S.A.