Nie istnieją dwa palce o identycznych liniach papilarnych, nawet u bliźniaków

0