Odkryto portale do innych wymiarów w polu magnetycznym Ziemi – Podróże w czasie Andrew D. Basiago.

0