Planeta oceaniczna i lód, którego nie da się stopić za pomocą ciepła!

0