Popularyzacja wiedzy i podniesienie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to temat przewodni Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia zorganizowanej przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile. Wydarzenie odbyło się w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile i zgromadziło uczestników, takich jak przedstawiciele gmin powiatu pilskiego, dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki medycyny szkolnej oraz wykładowcy i studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Oficjalne przywitanie uczestników konferencji przeprowadził Krzysztof Sadowski, pełnomocnik Zarządu Powiatu w Pile.

  • Dzieciństwo i okres dojrzewania nie zawsze są beztroskie. Aż połowa zaburzeń psychicznych rozwija się przed ukończeniem 14. roku życia. Złe zdrowie psychiczne w tym okresie może wpłynąć negatywnie na rozwój i funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, aby sprostać rosnącym potrzebom. To doskonały przykład owocnej współpracy, którą nasz Powiat realizuje od ponad roku we współpracy z doświadczonymi partnerami: spółką CenterMed Poznań i Fundacją Ciszum, w ramach unijnego projektu o wartości 7 mln złotych. Jednakże konieczne jest szerokie upowszechnienie wiedzy na ten temat, dlatego temat dzisiejszego spotkania jest tak istotny – podkreślił.

Podczas konferencji odbyło się wiele profesjonalnych wykładów. Alina Drozdowicz z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile przedstawiła temat wpływu emocji na funkcjonowanie poznawcze dzieci. Julita Żybort z Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego poruszyła kwestię depresji u nastolatków oraz sposoby radzenia sobie z traumą w szkolnym środowisku. Temat przemocy rówieśniczej w szkole został omówiony przez Joannę Kasprowicz z Fundacji Ciszum z Poznania.