Do sejmowej komisji trafił projekt zmian w regulacjach dotyczących wykorzystywania algorytmów i sztucznej inteligencji w prowadzeniu przedsiębiorstw. Pracodawcy już niebawem mogą zostać zmuszeni do podzielenia się wiedzą na temat wpływu AI na podejmowane przez nich decyzje ze związkami zawodowymi – informuje serwis Prawo.pl.

Właściciele firm coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję w celu usprawnienia działalności swojej organizacji. Dziś nierzadko to specjalne algorytmy, a nie subiektywna ocena przełożonego, decyduje o zatrudnieniu, awansie bądź zwolnieniu pracownika. Jak informuje serwis Prawo.pl, w najbliższym czasie wiedza na temat mechanizmów ich działania, pozostająca dotychczas sekretem prezesa bądź zarządu danej firmy, może stać się dostępna dla wszystkich w niej zatrudnionych.

„28 września skierowano do pierwszego czytania w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych. Przewiduje on dodanie przepisu, zgodnie z którym pracodawca będzie zobowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji” – tłumaczą Małgorzata Kurzynoga i Łukasz Łaguna, prawnicy z kancelarii Baran Książek Bigaj, cytowani przez Prawo.pl.

Eksperci oceniają, że sama idea zmian w tym zakresie powinna zostać oceniona pozytywnie, bowiem zaproponowane normy będą stanowić materializację pracowniczego prawa do informacji. Jednak już pojawiają się głosy, że przekazywanie związkom zawodowym informacji dotyczących AI może narażać interesy firm.

„Wykreowane przez pracodawcę systemy sztucznej inteligencji mogą chociażby wpływać na wzrost efektywności pracy. W takim przypadku może dojść do kolizji norm i interesów – z jednej strony pracodawca będzie starać się chronić tajemnicę przedsiębiorstwa, a z drugiej organizacja związkowa będzie uprawniona do uzyskania tego rodzaju informacji” – przekonują prawnicy w analizie przygotowanej dla Prawo.pl.

Zdaniem ekspertów rozwiązaniem tego dylematu mogłoby być zastrzeżenie przez pracodawcę poufności informacji udzielanych związkom zawodowym. Taką możliwość dopuszczają istniejące przepisy, m.in. ustawa wprowadzająca stałe procedury informacyjne – przypomina Prawo.pl.

Więcej na: https://www.prawo.pl/kadry/sztuczna-inteligencja-a-obowiazki-pracodawcow-projekt-ustawy,517640.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom