Rezonans Schumanna, wpływa na ludzi i może zagrozić życiu na Ziemi

0