Skalny śnieg, ponaddźwiękowa prędkość wiatrów czyli życie na planecie z rotacją synchroniczną.

0