W poszukiwaniu Arki Noego – czy dziwna formacja w górach Ararat może być pozostałością Arki?

0