Obszerna metaanaliza sugeruje, że suplementacja witaminą D może łagodzić objawy depresyjne u dorosłych z depresją. Przeprowadzona przez międzynarodowy zespół badaczy metaanaliza obejmuje dziesiątki badań z całego świata.

Objawy depresyjne powodują znaczne obciążenie chorobowe na całym świecie. Skuteczność terapeutyczna stosowanych obecnie leków przeciwdepresyjnych jest często niewystarczająca, dlatego poszukiwano dalszych sposobów łagodzenia objawów depresji, na przykład na podstawie badań żywieniowych.

Uważa się, że witamina D reguluje funkcje ośrodkowego układu nerwowego, których zaburzenia zostały powiązane z depresją. Ponadto w badaniach przekrojowych obserwowano związek między objawami depresji a niedoborem witaminy D. Jednak wcześniejsze metaanalizy dotyczące wpływu suplementacji witaminą D na depresję nie były jednoznaczne. W metaanalizie wyniki z kilku różnych badań są łączone i poddawane analizie statystycznej.

Nowa metaanaliza dotycząca związku suplementacji witaminą D z depresją jest największą z dotychczas opublikowanych, obejmującą wyniki 41 badań z całego świata. W badaniach tych badano skuteczność witaminy D w łagodzeniu objawów depresji u osób dorosłych za pomocą randomizowanych prób kontrolowanych placebo w różnych populacjach. Wśród badań znalazły się te przeprowadzone u pacjentów z depresją, w populacji ogólnej oraz u osób z różnymi schorzeniami fizycznymi. Wyniki metaanalizy wskazują, że suplementacja witaminą D jest skuteczniejsza niż placebo w łagodzeniu objawów depresyjnych u osób z depresją. Istniały duże różnice w stosowanych dawkach witaminy D, ale zazwyczaj suplementacja witaminą D wynosiła 50-100 mikrogramów dziennie.

„Pomimo szerokiego zakresu tej metaanalizy, pewność dowodów pozostaje niska ze względu na heterogeniczność badanych populacji oraz ze względu na ryzyko stronniczości związane z dużą liczbą badań” – mówi doktorant i główny autor Tuomas Mikola z Instytutu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Wschodniej Finlandii. Metaanaliza jest częścią pracy doktorskiej Mikoli.

„Te ustalenia zachęcą do przeprowadzenia nowych, wysokospecjalistycznych badań klinicznych u pacjentów z depresją, aby rzucić więcej światła na możliwą rolę suplementacji witaminy D w leczeniu depresji” – podsumowuje Mikola.

Metaanaliza została przeprowadzona w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy badaczami z Finlandii, Australii i USA.

Źródło: University of Eastern Finland