Wyjaśnienie Nadprzewodnictwa. +Efekt Meissnera i Kondensat Bosego-Einsteina.

0