Ziemia traci pole magnetyczne. Kiedy nastąpi przebiegunowanie?

0