Życie to kompromis. O kosztach wynikających z przynależności do stada

0