Życie w „Radiowej bańce” – próby nawiązania kontaktu z obcymi oraz sygnały z kosmosu!

0