Computerised maintenance management system (CMMS) to narzędzie wspomagające pracę służb utrzymania ruchu, po które sięga coraz więcej przedsiębiorstw. Systemy klasy CMMS są bowiem w stanie pozyskiwać bardzo precyzyjne informacje na temat czasu pracy maszyny, jej stanu, odnotowywać wszelkiego rodzaju zdarzenia i awarie, dzięki czemu utrzymanie produkcji i planowanie zadań staje się znacznie prostsze.

Dział utrzymania ruchu — wyzwania 

Działy zajmujące się utrzymaniem ruchu maszyn i nadzorowaniem produkcji mają niełatwe zadanie. W zakładach produkcyjnych szacowanie terminów przeglądów, prac konserwacyjnych, serwisowych każdego jednego urządzenia ma ogromne znaczenie dla utrzymania procesu produkcji. Bez systemu CMMS pracownicy są skazani jednak wyłącznie na szacunkowe dane dotyczące czasu pracy urządzeń, co utrudnia optymalizację produkcji przy jednoczesnym dążeniu do zachowania jej maksymalnego bezpieczeństwa. Przy utrzymaniu ruchu im dokładniejsze dane, tym bardziej bezpieczna i efektywna staje się praca. Chodzi zarówno o zabezpieczenie serwisu i konserwacji maszyn, która pozwoli uniknąć przestojów, jak i maksymalne wykorzystanie ich możliwości w ramach jednego cyklu. 

Co decyduje o pracy służb utrzymania ruchu?

O efektywności procesów produkcyjnych w dużej mierze może decydować właśnie Computerised Maintenance Management Systems. Dla utrzymania ruchu ogromne znaczenie ma precyzja i szybkość pozyskiwania informacji o konkretnych zdarzeniach, czasie pracy maszyny itd. Do tego zaś potrzebne są odpowiednie narzędzia. W systemie CMMS zyskujesz dostęp do szeregu raportów, do aktualnego zużycia narzędzi, ich lokalizacji i statusu. System umożliwia także łatwe planowanie zdarzeń cyklicznych, pozwala wygenerować automatyczną listę rzeczy do zrobienia, generuje harmonogram pracy, pozwala efektywnie zarządzać czasem pracowników. W razie awarii gwarantuje błyskawiczne przekazanie informacji do osób upoważnionych, które zyskują szansę na szybką reakcję i modyfikację procesu tak, aby mógł on dalej się odbywać. 

System CMMS a optymalizacja produkcji

Możliwości ukryte w systemie CMMS pozwalają zarówno optymalizować produkcję, wprowadzać korekty przekładające się na ograniczenie kosztów, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników, jak i szybko reagować na zdarzenia, które ten porządek mogłyby zaburzyć. To znacząco ogranicza liczbę przestojów, dzięki czemu możliwe staje się realna optymalizacja produkcji, co w aktualnej sytuacji gospodarczej jest najważniejszym wyzwaniem dla każdego zakładu produkcyjnego.