Liczba Grahama. Wyjaśnienie „na palcach”. (Najsłynniejsza liczba-olbrzym)

0