Zmiana klimatu powoduje przesuwanie się zasięgów występowania ptaków w Europie, ale bariery geograficzne „kontrolują ich ruch”. Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Polaków opisał to zjawisko na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences.

Wiele gatunków ptaków występujących w Europie w ciągu ostatnich 30 lat wyraźnie przesunęło swoje zasięgi występowania w kierunku północno-wschodnim. Chociaż zgrupowania ptaków przemieszczały się w kierunku chłodniejszych obszarów, nie robiły tego wystarczająco szybko, aby nadążyć za wzrastającymi temperaturami. Zmiany zasięgów były dodatkowo ograniczane przez naturalne bariery geograficzne, takie jak pasma górskie i wybrzeża morskie.

Zmiany klimatu mają znaczny wpływ na ekosystemy, prowadzą m.in. do zmian w składzie zgrupowań gatunków w wyniki przesuwania się zasięgów występowania. Jednak odpowiedź poszczególnych gatunków ptaków na zmiany klimatu nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami. W pracy opublikowanej właśnie na łamach prestiżowego czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2213330120) badacze przeanalizowali wpływ rozległych przeszkód geograficznych, takich jak łańcuchy górskie i wybrzeża morskie, na zmiany rozmieszczeniu niemal wszystkich europejskich gatunków ptaków, spowodowane zmianami klimatycznymi w ciągu ostatnich 30 lat.

„Opublikowane wyniki badań opierają się na porównaniu danych z dwóch europejskich atlasów podsumowujących rozmieszczenie ptaków lęgowych z lat 80. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku – powiedział Tomasz Chodkiewicz, współautor badań z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Polskiej Akademii Nauk, cytowany w informacji prasowej przekazanej PAP. – Dane dla Polski były zbierane w ramach szerokiej współpracy ornitologów pod kierownictwem OTOP”.

Więcej na https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97002%2Czasiegi-wystepowania-ptakow-w-europie-przesuwaja-sie-przez-zmiany-klimatu

Źródło informacji: Nauka w Polsce