Liczby 2D (Zespolone); 4D (Kwaterniony); 8D (Oktoniony) i ich zastosowanie

0